ჩვენი გუნდი
დავით ჩიქოვანი

დამფუძნებელი

დავით კვანტიძე

დამფუძნებელი

ზაზა აფრიამაშვილი

ხარისხის მენეჯერი

გურამ მჭედლიძე

ტექნიკური მენეჯერი

ელიზა სახელაშვილი

ბუღალტერი