მისამართი: თბილისი, კ. ქუთათელაძის ქ. № 4

ტელ: 231-12-17

ელ.ფოსტა: tec@tec.ge

Name:
E-mail: