საქმიანობა

სატელეფონო და ოპტიკურ ბოჭკოვანი კავშირგაბლულობის ხაზების, კავშირგაბმულობის სისტემების, რადიო, სატელევიზიო და თანამგზავრული მოწყობილობების და ქსელების

 

  • დაპროექტება
  • მშენებლობა
  • მონტაჟი
  • მომსახურება
  • კონსულტაცია


დაპროექტება - შიდა საინჟინრო ქსელების, მათ შორის ციფრული საკომუნიკაციო სისტემების,სატელევიზიო

                            სისტემების და სხვა საკომუნიკაციო სისტემების დაპროექტება. გარე საინჟინრო ქსელების, მათ

                            შორის საკაბელო და საჰაერო კავშირგაბმულობის ტრასების, საინჟინრო ნაგებობების,

                            საკომუნიკაციო კანალიზაციისა და ჭების დაპროექტება.


მშენებლობა  - კავშირგაბმულობის ნაგებობების, საკანალიზაციო სისტემების, ჭების და შემყვანების აგება.


მონტაჟი      -  ციფრული საკომუნიკაციო სისტემების (ავტომატური სატელეფონო სადგურების, რადიო-

                           სარელეო ხაზების, მიწისზედა თანამგზავრული სისტემების მონტაჟი).


მომსახურება - კავშირგაბმულობის ქსელების, თანამგზავრული მაუწყებლობის სისტემების 7/24 მომსახურება.


კონსულტაცია- საკონსულტაციო მომსახურება კავშირგაბმულობის სფეროში.